poniedziałek, lipca 29, 2013

"Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy" - Katarzyna Wojtaszczyk

 
Autor: Katarzyna Wojtaszczyk
Tytuł: "Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy"
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 252
Ocena: 5/6
Wspominałam już kiedyś, że piszę pracę magisterską, która w pewnym stopniu wiąże się z zagadnieniem employer branding, dlatego też od dłuższego czasu przeszukiwałam biblioteki w poszukiwaniu solidnej, naukowej książki w tym temacie. Prześwietliłam kilka bibliotek, kilka katalogów i kilkanaście książek, jednak pozycja, która jest aktualnie numerem jeden, opisującym wspominane zagadnienie to książka autorstwa p. Katarzyny Wojtaszczyk, którą znalazłam na Politechnice Śląskiej. Tak, tak, sama byłam zaskoczona a jednak. 
Pierwsze krokiem było poznanie autorki. Okazało się, iż p. Wojtaszczyk jest doktorem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania, Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na swoim koncie ma wiele publikacji, głównie z zakresu zzl oraz employer branding. Książka zbudowana jest z trzech części: 
  1. uwarunkowania employer branding - opisuje uwarunkowania zewnętrzne, które są bodźcem do angażowania się instytucji w budowanie marki pracodawcy. Porusza się tutaj temat Pokolenia Y jako młodą i wykształconą generację ludzi, otwartych na zmiany, oraz nawiązuje się do zarządzania zasobami ludzkimi oraz funkcji personalnej.
  2. zarządzanie marką pracodawcy - w rozdziale tym przeczytamy o istocie employer branding, planowaniu oraz organizacji działań a także dowiemy się jak angażować pracowników do budowania marki
  3. pomiar siły employer brand - w tym rozdziale poznamy koncepcję badań własnych autorki oraz metodologię badań, która pokazuje jakie czynniki zostały przebadane oraz na co zwróciła największą uwagę. Efektem badań było poznanie marki organizacji jako pracodawcy oraz opracowanie wskaźników mających na celu wzmocnienie siły employer branding,
Książkę oceniam bardzo wysoko, wiele informacji było lub będzie mi pomocnych. Dowiedziałam się także wiele ciekawych i nie poznanych jeszcze przeze mnie informacji na temat kreowania marki pracodawcy. Do pozycji wrócę jeszcze pewnie nie jednokrotnie.

1 komentarz:

Copyright © 2016 Okrety Myśli , Blogger